Väderkamera Bagghusbron

15:19
15:01
14:41
14:19
14:01
13:41
13:19
13:01
12:39
12:21
12:01
11:39
11:19
11:01
10:39
10:19
10:01
09:39
Äldre »
09:21
09:01
08:41
08:21
08:01
07:41
07:19
07:01
06:39
06:19
06:01
05:41
05:19
05:01
04:43
04:39
04:19
04:01
Äldre »
03:39
03:19
03:01
02:41
02:19
02:01
01:39
01:19
01:01
00:41
00:19
23:59
23:41
23:19
23:01
22:41
22:19
22:01
Äldre »
21:41
21:19
21:01
20:41
20:20
20:00
19:40
19:20
19:00
18:40
18:20
18:00
17:40
17:20
17:00
16:40
16:20
16:00
Äldre »
15:40
15:20
15:00
14:40
14:20
14:00
13:40
13:20
13:00
12:40
12:20
12:00
11:40
11:20
11:00
10:40
10:20
10:00
Äldre »
09:40
09:20
09:00
08:40
08:20
08:00
07:40
07:20
07:00
06:40
06:20
06:00
05:40
05:20
05:00
04:42
04:40
04:20
Äldre »
04:00
03:40
03:20
03:00
02:40
02:20
02:00

Kameran är placerad på väg 1145 vid Bagghusbron och är riktad norrut.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Bagghusbron

Latest ligger 6 km norr om. Latest ligger 13 km sydväst om. Latest ligger 22 km nordväst om. Latest ligger 33 km sydväst om.
Latest ligger 38 km väster om. Latest ligger 42 km söder om. Latest ligger 42 km sydväst om. Latest ligger 45 km nordväst om.