Väderkamera Överjärva

21:20
21:00
20:40
20:20
20:00
19:40
19:19
18:59
18:39
18:19
17:59
17:39
17:20
17:00
16:40
16:19
16:00
15:40
Äldre »
15:20
15:00
14:40
14:20
14:00

Kameran är placerad på E4 Uppsalavägen mellan trafikplats Sörentorp och trafikplats Järva krog och är riktad mot Stockholm.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Överjärva

ligger 0 km sydost om. ligger 1 km nordväst om. ligger 1 km sydost om. ligger 1 km nordväst om.
ligger 1 km sydost om. ligger 1 km sydost om. ligger 2 km sydost om. ligger 2 km sydost om.