Väderkamera Tpl Sofielundsplan

01:37
01:18
00:58
00:56
00:37
00:18
23:58
23:56
23:37
23:18
22:59
22:55
22:37
22:18
21:59
21:56
21:36
21:18
Äldre »
20:58
20:56
20:37
20:18
19:59
19:56
19:37
19:18
18:59
18:56
18:37
18:18
17:59
17:56
17:37
17:18
16:59
16:56
Äldre »
16:37
16:18
15:59
15:56
15:37
15:18
14:59
14:56
14:37
14:17
13:59
13:56
13:37
13:18
12:59
12:56
12:37
12:18
Äldre »
11:58
11:56
11:37
11:18
10:59
10:56
10:37
10:18
09:58
09:56
09:37
09:18
08:59
08:56
08:37
08:18
07:59
07:56
Äldre »
07:37
07:18
06:59
06:56
06:37
06:18
05:58
05:56
05:37
05:18
04:59
04:56
04:37
04:37
04:18
03:58
03:56
03:37
Äldre »
03:18
02:59
02:56
02:37
02:18
01:58
01:56
01:37
01:17
00:58
00:56
00:36
00:18
23:58
23:56
23:37
23:17
22:59
Äldre »
22:56
22:37
22:18
21:59
21:56
21:37
21:18

Kameran är placerad vid infarten till Södra länken från trafikplats Sofielundsplan och visar infarten till Södra länken. Till vänster i bilden syns trafik på väg 73 Nynäsvägen.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Tpl Sofielundsplan

ligger 1 km söder om. ligger 1 km nordväst om. ligger 2 km söder om. ligger 2 km nordost om.
ligger 2 km väster om. ligger 3 km nordost om. ligger 3 km nordost om. ligger 3 km söder om.