Väderkamera Tpl Larsboda

05:40
05:20
05:00
04:40
04:39
04:20
04:00
03:40
03:20
03:00
02:40
02:20
02:00
01:40
01:20
01:00
00:40
00:20
Äldre »
23:58
23:40
23:20
23:00
22:40
22:20
22:00
21:40
21:20
21:00
20:40
20:20
20:00
19:40
19:20
19:00
18:40
18:20
Äldre »
18:00
17:40
17:20
17:00
16:40
16:20
16:00
15:40
15:20
15:00
14:40
14:20
14:00
13:40
13:20
13:00
12:40
12:20
Äldre »
12:00
11:40
11:20
11:00
10:40
10:18
10:01
09:40
09:20
09:00
08:40
08:20
08:00
07:40
07:20
07:00
06:40
06:20
Äldre »
06:00
05:40
05:20
05:00
04:40
04:40
04:20
04:00
03:40
03:20
03:00
02:40
02:20
02:00
01:40
01:20
01:00
00:40
Äldre »
00:20
23:58
23:40
23:20
23:00
22:40
22:20
22:00
21:40
21:20
21:00
20:40
20:19
20:00
19:40
19:20
19:00
18:40
Äldre »
18:20
18:00
17:40
17:20
17:00
16:40
16:20

Kameran är placerad på väg 73 Nynäsvägen i höjd emd trafikplats Larsboda och är riktad mot Stockholm.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Tpl Larsboda

ligger 1 km nordväst om. ligger 1 km sydost om. ligger 2 km sydost om. ligger 2 km norr om.
ligger 3 km sydost om. ligger 3 km norr om. ligger 4 km norr om. ligger 5 km norr om.