Väderkamera Tpl Kallhäll

05:41
05:20
05:01
04:40
04:38
04:20
04:01
03:41
03:20
03:01
02:41
02:20
02:01
01:41
01:21
01:01
00:41
00:20
Äldre »
00:01
23:41
23:20
23:01
22:41
22:20
22:01
21:41
21:20
21:01
20:41
20:20
20:01
19:41
19:20
19:01
18:41
18:20
Äldre »
18:01
17:41
17:20
17:01
16:41
16:20
16:01
15:41
15:20
15:01
14:41
14:21
14:01
13:41
13:21
13:01
12:41
12:20
Äldre »
12:01
11:41
11:20
11:01
10:41
10:21
10:01
09:41
09:21
09:01
08:41
08:20
08:01
07:41
07:20
07:01
06:41
06:20
Äldre »
06:01
05:41
05:21
05:01
04:40
04:38
04:21
04:01
03:41
03:20
03:01
02:41
02:20
02:01
01:41
01:20
01:01
00:41
Äldre »
00:20
00:01
23:41
23:20
23:01
22:41
22:20
22:01
21:41
21:20
21:01
20:41
20:20
20:01
19:41
19:21
19:01
18:41
Äldre »
18:20
18:01
17:41
17:20
17:01
16:41
16:20

Kameran är placerad på E18 Enköpingsvägen i höjd med trafikplats Kallhäll och är riktad mot Stockholm.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Tpl Kallhäll

ligger 3 km söder om. ligger 4 km nordväst om. ligger 4 km öster om. ligger 5 km öster om.
ligger 5 km nordost om. ligger 5 km söder om. ligger 5 km söder om. ligger 5 km nordväst om.