Väderkamera Törnskogstunneln Ö

20:40
20:20
20:00
19:40
19:20
19:00
18:40
18:20
18:00
17:40
17:20
17:00
16:40
16:20
16:00
15:40
15:20
15:00
Äldre »
14:41
14:20
14:00
13:40
13:20
13:00
12:41
12:20
12:00
11:40
11:20
11:00
10:40
10:20
10:00
09:41
09:20
09:00
Äldre »
08:41
08:20
08:00
07:40
07:20
07:00
06:40
06:20
06:00
05:40
05:20
05:00
04:40
04:38
04:20
04:00
03:40
03:20
Äldre »
03:00
02:40
02:20
02:00
01:40
01:20
01:00
00:40
00:20
23:58
23:40
23:20
23:00
22:40
22:20
22:00
21:40
21:20
Äldre »
21:00
20:40
20:20
20:00
19:40
19:20
19:00
18:40
18:20
18:00
17:40
17:20
17:00
16:40
16:20
16:00
15:40
15:20
Äldre »
15:00
14:40
14:20
14:00
13:40
13:20
13:00
12:40
12:20
12:00
11:40
11:20
11:00
10:40
10:20
10:00
09:40
09:20
Äldre »
09:00
08:40
08:20
08:00
07:40
07:20
07:00

Kameran är placerad på 265 Norrortsleden i höjd med östra infarten till Törnskogstunneln och är riktad mot Täby kyrkby.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Törnskogstunneln Ö

ligger 1 km nordost om. ligger 2 km nordost om. ligger 3 km sydväst om. ligger 3 km nordost om.
ligger 3 km nordost om. ligger 3 km sydväst om. ligger 3 km nordväst om. ligger 3 km sydväst om.