Väderkamera Sveavägen söderut

07:38
07:18
06:58
06:38
06:18
05:58
05:38
05:18
04:58
04:38
04:36
04:19
03:58
03:38
03:19
02:58
02:38
02:18
Äldre »
01:58
01:38
01:18
00:58
00:38
00:18
23:58
23:38
23:18
22:58
22:39
22:18
21:58
21:38
21:18
20:58
20:38
20:18
Äldre »
19:59
19:38
19:18
18:58
18:38
18:18
17:58
17:39
17:18
16:58
16:38
16:18
15:59
15:38
15:18
14:58
14:38
14:19
Äldre »
13:58
13:38
13:18
12:58
12:38
12:18
11:59
11:38
11:18
10:58
10:38
10:18
09:58
09:39
09:18
08:58
08:38
08:18
Äldre »
07:59
07:38
07:18
06:58
06:38
06:19
05:58
05:38
05:18
04:58
04:38
04:36
04:18
03:58
03:38
03:18
02:58
02:38
Äldre »
02:19
01:58
01:38
01:18
00:58
00:39
00:18
23:58
23:38
23:18
22:58
22:39
22:18
21:58
21:38
21:18
20:59
20:38
Äldre »
20:18
19:58
19:38
19:18
18:58
18:39
18:18

Kameran är placerad på Sveavägen i höjd med Odengatan och är riktad mot Sergels torg. Närmast i bild syns korsningen Sveavägen/Odengatan.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Sveavägen söderut

ligger 0 km norr om. ligger 0 km norr om. ligger 0 km sydväst om. ligger 1 km nordväst om.
ligger 1 km nordväst om. ligger 1 km norr om. ligger 1 km nordväst om. ligger 1 km nordväst om.