Väderkamera Sveaplan/Roslagstull

21:18
20:58
20:38
20:18
19:58
19:38
19:18
18:58
18:38
18:18
17:59
17:38
17:18
16:58
16:38
16:19
15:58
15:38
Äldre »
15:18
14:58
14:39
14:18
13:58
13:38
13:18
12:59
12:38
12:18
11:58
11:38
11:19
10:58
10:38
10:18
09:58
09:38
Äldre »
09:18
08:58
08:39
08:18
07:58
07:38
07:18
06:59
06:38
06:18
05:58
05:38
05:19
04:58
04:38
04:37
04:18
03:58
Äldre »
03:39
03:18
02:58
02:38
02:18
01:58
01:38
01:19
00:58
00:38
00:18
23:58
23:38
23:18
22:59
22:38
22:18
21:58
Äldre »
21:38
21:19
20:58
20:38
20:18
19:58
19:38
19:18
18:59
18:38
18:18
17:59
17:38
17:18
16:59
16:38
16:18
15:58
Äldre »
15:38
15:18
14:58
14:38
14:18
13:58
13:39
13:18
12:58
12:38
12:18
11:59
11:38
11:18
10:57
10:38
10:18
09:58
Äldre »
09:39
09:18
08:58
08:38
08:18
07:58
07:38

Kameran är placerad på Cederdalsgatan vid Sveaplan och är riktad mot Roslagstull.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Sveaplan/Roslagstull

ligger 0 km norr om. ligger 0 km nordost om. ligger 0 km väster om. ligger 1 km sydost om.
ligger 1 km sydost om. ligger 1 km sydost om. ligger 1 km söder om. ligger 1 km nordväst om.