Väderkamera Sveaplan/Norrtull

15:38
15:18
14:58
14:38
14:18
13:58
13:38
13:18
12:59
12:38
12:18
11:58
11:38
11:18
10:58
10:38
10:18
09:58
Äldre »
09:38
09:18
08:58
08:38
08:18
07:58
07:38
07:18
06:58
06:38
06:18
05:59
05:38
05:18
04:58
04:38
04:36
04:19
Äldre »
03:58
03:38
03:18
02:59
02:38
02:18
01:58
01:38
01:18
00:58
00:38
00:18
23:58
23:38
23:19
22:58
22:38
22:18
Äldre »
21:58
21:39
21:18
20:58
20:38
20:18
19:59
19:38
19:18
18:58
18:38
18:19
17:58
17:38
17:18
16:58
16:39
16:18
Äldre »
15:58
15:38
15:18
14:59
14:38
14:18
13:58
13:38
13:18
12:58
12:39
12:18
11:58
11:38
11:18
10:58
10:38
10:19
Äldre »
09:58
09:38
09:18
08:58
08:39
08:18
07:58
07:38
07:18
06:58
06:38
06:18
05:59
05:38
05:18
04:58
04:38
04:37
Äldre »
04:18
03:58
03:39
03:18
02:58
02:38
02:18

Kameran är placerad på Sveavägen vid Sveaplan och är riktad mot Norrtull.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Sveaplan/Norrtull

ligger 0 km norr om. ligger 0 km nordost om. ligger 0 km väster om. ligger 1 km sydost om.
ligger 1 km sydost om. ligger 1 km sydost om. ligger 1 km söder om. ligger 1 km nordväst om.