Väderkamera Strømsfoss

00:44
00:02
23:20
22:38
22:18
21:15
20:34
20:13
19:10
18:49
18:08
17:26
16:44
16:03
15:21
14:39
13:58
13:16
Äldre »
12:35
12:14
11:11
10:50
10:09
09:27
08:45
08:03
07:22
07:22
06:40
05:58
05:17
04:35
04:14
03:12
02:51
02:09
Äldre »
01:07
00:46
00:04
23:23
22:41
22:00
21:18
20:36
20:15
19:13
18:52
18:10
17:08
16:47
16:05
15:24
14:42
14:00
Äldre »
13:19
12:37
12:16
11:13
10:53
10:11
09:29
08:48
08:06
07:24
06:43
06:01
05:19
04:38
04:17
03:14
02:54
02:12
Äldre »
01:09
00:48
00:07
23:25
22:44
22:03
21:20
20:39
20:18
19:15
18:54
18:13
17:10
16:49
16:08
15:26
14:44
14:03
Äldre »
13:21
12:39
11:58
11:16
10:34
10:14
09:11
08:50
08:09
07:27
06:45
06:03
05:22
05:22

F124.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan. Källa: Statens vegvesen

Kamerans hemsida

Här finns kameran

Fler kameror nära Strømsfoss

Latest ligger 30 km nordväst om. Latest ligger 54 km väster om. Latest ligger 59 km nordväst om. Latest ligger 63 km nordväst om.
Latest ligger 67 km nordost om. Latest ligger 72 km väster om. Latest ligger 74 km väster om. Latest ligger 74 km väster om.