Väderkamera Stenestad

05:00
04:40
04:20
04:00
03:40
03:19
02:59
02:39
02:19
01:59
01:39
01:19
00:59
00:39
00:19
23:59
23:39
23:19
Äldre »
22:59
22:39
22:18
21:58
21:38
21:18
20:58
20:38
20:18
19:58
19:38
19:18
19:03
18:38
18:18
17:58
17:38
17:18
Äldre »
16:57
16:37
16:17
15:57
15:37
15:17
14:57
14:37
14:17
14:02
13:37
13:17
12:57
12:37
12:17
12:01
11:36
11:16
Äldre »
11:01
10:36
10:16
10:01
09:41
09:16
09:01
08:41
08:21
08:01
07:41
07:21
07:00
06:40
06:20
06:00
05:40
05:20
Äldre »
05:00
04:40
04:20
04:00
03:40
03:20
03:00
02:40
02:20
01:59
01:39
01:19
00:59
00:39
00:19
23:59
23:39
23:19
Äldre »
22:59
22:39
22:19
21:59
21:39
21:19
20:58
20:38
20:18
20:03
19:38
19:18
18:58
18:38
18:18
17:58
17:38
17:18
Äldre »
16:58
16:38
16:18
15:58
15:37
15:17
14:56


Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Kamerans hemsida

Här finns kameran

Fler kameror nära Stenestad

Latest ligger 13 km sydost om. Latest ligger 14 km söder om. Latest ligger 15 km norr om. Latest ligger 16 km nordost om.
Latest ligger 19 km nordväst om. Latest ligger 19 km norr om. Latest ligger 22 km sydost om. Latest ligger 25 km sydväst om.