Väderkamera Skeppsbron

Kameran är placerad vid Slussen och är riktad mot Skeppsbron.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Skeppsbron

ligger 1 km söder om. ligger 1 km söder om. ligger 1 km söder om. ligger 2 km sydost om.
ligger 2 km söder om. ligger 2 km söder om. ligger 3 km nordväst om. ligger 3 km norr om.