Väderkamera Skansbron

Kameran är placerad vid betalstationen på Skansbron och är riktad mot Hammarby sjöstad.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Skansbron

ligger 2 km söder om. ligger 2 km öster om. ligger 2 km öster om. ligger 3 km öster om.
ligger 3 km väster om. ligger 3 km sydväst om. ligger 3 km väster om. ligger 3 km söder om.