Väderkamera Söderköping S

Kameran är placerad på E22 Erik Dahlbergsgatan i höjd med Ringvägen och är riktad mot Norrköping.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Söderköping S

ligger 15 km nordost om. ligger 19 km väster om. ligger 19 km sydost om. ligger 23 km norr om.
ligger 29 km nordväst om. ligger 29 km norr om. ligger 38 km sydväst om. ligger 39 km söder om.