Väderkamera Sävjaån

05:53
05:33
04:43
04:23
04:23
04:13
03:53
03:23
03:13
02:43
23:37
22:13
21:57
21:37
21:13
20:53
20:23
20:08
Äldre »
19:27
19:13
18:53
18:37
18:13
17:57
17:33
17:17
16:57
16:38
16:07
15:53
15:33
15:13
14:53
14:37
14:17
13:57
Äldre »
13:33
13:13
12:53
12:37
12:13
11:53
11:33
11:13
10:57
10:37
10:17
09:53
09:33
09:13
08:53
08:33
08:13
07:53
Äldre »
07:33
07:13
06:53
06:13
05:23
05:13
04:43
02:43
02:13
00:32
23:17
22:53
22:13
20:43
20:33
19:03
18:53
18:33
Äldre »
18:13
17:23
17:17
16:53
16:33
16:17
15:57
15:33
15:13
14:57
14:33
14:13
13:53
13:33
13:13
12:53
12:33
12:17
Äldre »
11:53
11:33
11:13
10:57
10:33
10:13
09:53
09:33
09:13
08:53
08:33
08:12
07:52
07:33
07:13
06:52
06:37
06:02
Äldre »
05:52
05:13

E 4 vid Sävjaån i Uppsala län
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Sävjaån

ligger 7 km söder om. ligger 18 km sydost om. ligger 21 km söder om. ligger 21 km söder om.
ligger 21 km sydväst om. ligger 23 km nordväst om. ligger 23 km sydost om. ligger 25 km söder om.