Väderkamera Roma

05:33
05:18
04:53
04:33
04:33
04:13
03:57
03:32
03:12
02:52
02:37
02:12
01:52
01:33
01:13
00:52
00:32
00:12
Äldre »
23:57
23:37
23:17
22:57
22:37
22:17
21:57
21:37
21:12
20:52
20:37
20:17
19:52
19:33
19:17
18:57
18:37
18:17
Äldre »
17:57
17:33
17:17
16:57
16:37
16:17
15:57
15:37
15:17
14:52
14:37
14:17
13:52
13:37
13:12
12:57
12:37
12:12
Äldre »
11:57
11:37
11:17
10:52
10:37
10:17
09:52
09:32
09:17
08:57
08:37
08:12
07:57
07:37
07:17
06:57
06:37
06:17
Äldre »
05:57
05:32
05:17
04:57
04:42
04:37
04:17
03:57
03:32
03:17
02:57
02:37
02:12
01:52
01:37
01:17
00:57
00:37
Äldre »
00:17
23:57
23:37
23:17
22:57
22:37
22:17
21:57
21:37
21:17
20:57
20:37
20:17
19:57
19:37
19:17
18:57
18:37
Äldre »
18:17
17:57
17:37
17:17
16:57
16:37
16:17

Väg 143 vid Roma i Gotlands län
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Roma

Latest ligger 7 km nordväst om. Latest ligger 12 km nordost om. Latest ligger 13 km nordväst om. Latest ligger 20 km öster om.
Latest ligger 21 km sydväst om. Latest ligger 24 km söder om. Latest ligger 24 km norr om. Latest ligger 27 km sydost om.