Väderkamera Roma

18:52
18:32
18:12
17:52
17:32
17:12
16:52
16:32
16:12
15:52
15:32
15:12
14:52
14:32
14:12
13:52
13:32
13:12
Äldre »
12:52
12:32
12:12
11:52
11:33
19:12
09:46
09:26
09:11
08:57
08:37
08:17
07:57
07:37
07:17
06:57
06:37
06:17
Äldre »
05:57
05:37
05:17
04:56
04:37

Väg 143 vid Roma i Gotlands län
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Roma

ligger 7 km nordväst om. ligger 12 km nordost om. ligger 13 km nordväst om. ligger 20 km öster om.
ligger 21 km sydväst om. ligger 24 km söder om. ligger 24 km norr om. ligger 27 km sydost om.