Väderkamera Odengatan/Sveavägen

14:37
14:18
13:59
13:38
13:19
12:58
12:38
12:19
11:58
11:39
11:18
10:59
10:38
10:18
09:58
09:37
09:18
08:59
Äldre »
08:38
08:19
07:58
07:39
07:18
06:58
06:37
06:18
05:59
05:38
05:19
04:58
04:39
04:36
04:18
03:58
03:38
03:18
Äldre »
02:59
02:38
02:19
01:58
01:39
01:18
00:58
00:37
00:18
23:59
23:38
23:19
22:58
22:38
22:18
21:58
21:38
21:18
Äldre »
20:59
20:38
20:19
19:58
19:38
19:19
18:58
18:37
18:18
17:59
17:38
17:19
16:58
16:38
16:18
15:58
15:39
15:18
Äldre »
14:59
14:38
14:19
13:58
13:38
13:19
12:59
12:38
12:18
11:58
11:38
11:19
10:58
10:39
10:18
09:59
09:38
09:18
Äldre »
08:59
08:38
08:19
07:58
07:38
07:18
06:59
06:39
06:18
05:59
05:38
05:19
04:59
04:39
04:37
04:19
03:58
03:39
Äldre »
03:18
02:59
02:38
02:19
01:59
01:39
01:19

Kameran är placerad på Odengatan i höjd med Sveavägen och är riktad mot Odenplan.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Odengatan/Sveavägen

ligger 0 km norr om. ligger 0 km norr om. ligger 0 km sydväst om. ligger 1 km nordväst om.
ligger 1 km nordväst om. ligger 1 km norr om. ligger 1 km nordväst om. ligger 1 km nordväst om.