Väderkamera Norrtull mot E4

09:40
09:20
09:00
08:40
08:20
07:58
07:40
07:20
07:00
06:40
06:20
06:00
05:40
05:20
05:00
04:40
04:38
04:20
Äldre »
04:00
03:40
03:20
03:00
02:40
02:20
02:00
01:40
01:20
01:00
00:40
00:20
23:58
23:40
23:20
23:00
22:40
22:20
Äldre »
22:00
21:40
21:20
21:00
20:40
20:20
20:00
19:40
19:20
19:00
18:40
18:20
18:00
17:40
17:20
17:00
16:40
16:20
Äldre »
16:00
15:40
15:20
15:00
14:40
14:20
14:00
13:40
13:20
13:00
12:40
12:20
12:00
11:40
11:20
11:00
10:40
10:20
Äldre »
10:00
09:40
09:00
08:40
08:20
08:00
07:40
07:20
07:00
06:40
06:20
06:00
05:40
05:20
05:00
04:40
04:38
04:20
Äldre »
04:00
03:40
03:20
03:00
02:40
02:20
02:00
01:40
01:20
01:00
00:40
00:20
23:58
23:40
23:20
23:00
22:40
22:20
Äldre »
22:00
21:40
21:20
21:00
20:40
20:20
20:00

Kameran är placerad vid Norrtull/Norra Stationsgatan och är riktad mot E4.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Norrtull mot E4

ligger 0 km öster om. ligger 0 km öster om. ligger 1 km nordväst om. ligger 1 km öster om.
ligger 1 km sydost om. ligger 1 km sydost om. ligger 1 km sydost om. ligger 1 km sydost om.