Väderkamera Norgegatan

Kameran är placerad på Hanstavägen i höjd med Norgegatan och är riktad mot Husbykorset.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Norgegatan

ligger 1 km norr om. ligger 1 km sydost om. ligger 1 km sydost om. ligger 2 km sydost om.
ligger 2 km sydväst om. ligger 2 km söder om. ligger 2 km söder om. ligger 2 km nordväst om.