Väderkamera Niemisel

16:53
16:33
16:12
15:53
15:33
15:12
14:53
14:32
14:12
13:52
13:32
13:12
12:52
12:32
12:12
11:52
11:32
11:12
Äldre »
10:52
10:32
10:12
09:52
09:32
09:12
08:52
08:32
08:12
07:52
07:32
07:12
06:52
06:32
06:12
05:52
05:32
05:12
Äldre »
04:52
04:32
04:32
04:12
03:52
03:32
03:12
02:52
02:32
02:12
01:52
01:32
01:12
00:52
00:32
00:12
23:52
23:32
Äldre »
23:12
22:52
22:32
22:12
21:52
21:32
21:12
20:52
20:32
20:12
19:52
19:32
19:12
18:52
18:32
18:12
17:52
17:32
Äldre »
17:12
16:52
16:32
16:12
15:52
15:32
15:12
14:52
14:32
14:12
13:52
13:32
13:12
12:52
12:32
12:12
11:52
11:32
Äldre »
11:12
10:52
10:32
10:12
09:52
09:32
09:12
08:52
08:32
08:12
07:52
07:32
07:12
06:52
06:32
06:12
05:52
05:32
Äldre »
05:12
04:52
04:32
04:32
04:12
03:52
03:32

Väg 356 vid Niemisel i Norrbottens län
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Niemisel

ligger 22 km norr om. ligger 24 km sydost om. ligger 31 km sydost om. ligger 33 km väster om.
ligger 41 km nordost om. ligger 51 km sydväst om. ligger 57 km söder om. ligger 57 km nordost om.