Väderkamera Näsfjället i Sälen


Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan. Källa: SLAO

Kamerans hemsida

Här finns kameran

Fler kameror nära Näsfjället i Sälen

ligger 14 km sydväst om. ligger 14 km sydväst om. ligger 14 km sydväst om. ligger 23 km öster om.
ligger 39 km sydost om. ligger 39 km sydost om. ligger 39 km sydost om. ligger 44 km sydost om.