Väderkamera Motorvägsbron Norra

Kameran är placerad på E4/E20 Södertäljevägen i höjd med Motorvägsbrons norra fäste och är riktad mot Stockholm.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Motorvägsbron Norra

ligger 0 km söder om. ligger 0 km nordost om. ligger 1 km nordost om. ligger 1 km söder om.
ligger 1 km nordost om. ligger 1 km söder om. ligger 1 km nordost om. ligger 1 km nordost om.