Väderkamera Lojsta

Väg 142 vid Lojsta i Gotlands län
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Lojsta

ligger 23 km söder om. ligger 24 km norr om. ligger 29 km öster om. ligger 30 km norr om.
ligger 35 km norr om. ligger 36 km nordost om. ligger 48 km norr om. ligger 64 km nordost om.