Väderkamera Kyrktornet

Kameran är riktad mot öster och visar bland annat Saxviken, Vasaloppets upplopp och Vasaloppsmålet.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Kamerans hemsida

Här finns kameran

Fler kameror nära Kyrktornet

ligger 18 km nordväst om. ligger 18 km sydost om. ligger 20 km sydväst om. ligger 35 km sydost om.
ligger 37 km nordost om. ligger 45 km norr om. ligger 57 km norr om. ligger 60 km söder om.