Väderkamera Kungsörsbron

23:58
23:56
23:37
23:18
22:59
22:56
22:37
22:18
21:59
21:56
21:37
21:18
20:59
20:56
20:37
20:18
19:56
19:37
Äldre »
19:18
18:59
18:56
18:37
18:18
17:59
17:56
17:37
17:18
16:59
16:56
16:37
16:18
15:59
15:56
15:37
15:18
14:59
Äldre »
14:56
14:37
14:18
13:59
13:56
13:37
13:18
12:59
12:56
12:37
12:18
11:59
11:56
11:37
11:18
10:59
10:56
10:37
Äldre »
10:18
09:59
09:56
09:37
09:18
08:59
08:56
08:37
08:18
07:59
07:56
07:37
07:18
06:59
06:56
06:37
06:18
05:59
Äldre »
05:56
05:37
05:18
04:59
04:56
04:40
04:37
04:18
03:59
03:56
03:37
03:18
02:59
02:56
02:37
02:18
01:59
01:56
Äldre »
01:37
01:18
00:59
00:56
00:37
00:18
23:59
23:56
23:37
23:18
22:59
22:56
22:37
22:18
21:59
21:56
21:37
21:18
Äldre »
20:59
20:56
20:37
20:18
19:59
19:56
19:37

Kameran är placerad på väg 250 i höjd med Kungsörsbron och är riktad mot Kungsör.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Kungsörsbron

ligger 6 km väster om. ligger 13 km öster om. ligger 20 km söder om. ligger 24 km norr om.
ligger 25 km väster om. ligger 32 km nordost om. ligger 33 km nordväst om. ligger 36 km sydost om.