Väderkamera Kalvsvik

14:39
14:19
13:59
13:39
13:19
12:59
12:39
12:19
11:59
11:39
11:19
10:59
10:39
10:19
09:59
09:39
09:19
08:59
Äldre »
08:39
08:19
07:59
07:39
07:19
06:59
06:39
06:19
05:59
05:39
05:19
04:59
04:38
04:36
04:18
03:58
03:38
03:18
Äldre »
02:58
02:38
02:18
01:58
01:38
01:18
00:58
00:38
00:18
23:58
23:38
23:18
22:58
22:38
22:18
21:58
21:38
21:18
Äldre »
20:58
20:38
20:18
19:58
19:38
19:19
18:58
18:38
18:18
17:58
17:38
17:18
16:58
16:38
16:18
15:58
15:38
15:18
Äldre »
14:58
14:38
14:18
13:58
13:38
13:18
12:58
12:38
12:18
11:58
11:38
11:18
10:59
10:38
10:18
09:59
09:38
09:18
Äldre »
08:58
08:38
08:19
07:59
07:39
07:18
06:58
06:38
06:18
05:59
05:39
05:18
04:59
04:38
04:37
04:19
03:59
03:39
Äldre »
03:19
02:59
02:39
02:19
01:59
01:39
01:19

Kameran är placerad på väg 73 Nynäsvägen mellan trafikplats Västerhaninge och trafikplats Jordbro och är riktad mot Stockholm. I bilden syns Trafikverkets trafikinformationstavla.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Kalvsvik

ligger 1 km sydväst om. ligger 2 km norr om. ligger 5 km norr om. ligger 6 km norr om.
ligger 7 km norr om. ligger 9 km norr om. ligger 11 km norr om. ligger 12 km norr om.