Väderkamera Järnforsen

05:15
04:55
04:35
04:35
04:15
03:55
03:35
03:15
02:55
02:35
02:15
01:55
01:35
01:15
00:55
00:35
00:15
00:00
Äldre »
23:40
23:20
22:55
22:40
22:20
21:55
21:40
21:15
20:56
20:35
20:15
19:55
19:35
19:15
18:55
18:35
18:15
17:55
Äldre »
17:35
17:15
16:55
16:40
16:15
15:55
15:35
15:16
14:56
14:35
14:15
13:55
13:35
13:15
12:55
12:40
12:16
11:55
Äldre »
11:35
11:15
10:56
10:35
10:15
09:55

Järnforsen i Kalmar län
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Järnforsen

ligger 13 km söder om. ligger 14 km öster om. ligger 24 km nordväst om. ligger 25 km norr om.
ligger 29 km söder om. ligger 33 km nordost om. ligger 34 km sydost om. ligger 38 km sydväst om.