Väderkamera Isternäset

11:30
11:09
10:48
10:27
10:06
09:45
09:25
09:04
08:43
08:22
08:01
07:40
07:19
06:59
06:38
06:17
05:56
05:35
Äldre »
05:14
04:54
04:33
04:12
03:51
03:30
03:09
02:48
02:28
02:07
01:46
01:25
01:04
00:44
00:23
00:02
23:41
23:20
Äldre »
22:59
22:39
22:18
21:57
21:36
21:15
20:55
20:34
20:13
19:52
19:31
19:11
18:50
18:29
18:08
17:47
17:26
17:05
Äldre »
16:45
16:24
16:03
15:42
15:22
15:01
14:40
14:19
13:58
13:37
13:16
12:56
12:35
12:14
11:53
11:32
11:32
11:11
Äldre »
10:50
10:30
10:09
09:48
09:27
09:06
08:45
08:25
08:04
07:43
07:22
06:40
06:19
05:59
05:38
05:17
04:56
04:35
Äldre »
04:15
03:54
03:33
03:12
02:51
02:30
02:10
01:49
01:28
01:07
00:46
00:25
00:05
23:44
23:23
23:02
22:42
22:21
Äldre »
22:03
21:39
21:18
20:57
20:37
20:16
19:55

Bara några hundra meter ifrån järnvägsstationen i Kristianstad, längs Linnérundan, ligger Isternäset, ett av Vattenrikets största strandängsområde. Strandängen blir varje vinter och vår översvämmad av Helge å, och förutsättningar för ett fantastiskt rikt fågelliv skapas.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Kamerans hemsida

Här finns kameran

Fler kameror nära Isternäset

Latest ligger 0 km nordost om. Latest ligger 41 km nordost om. Latest ligger 47 km öster om. Latest ligger 65 km väster om.
Latest ligger 73 km öster om. Latest ligger 75 km nordväst om. Latest ligger 75 km nordväst om. Latest ligger 90 km nordväst om.