Väderkamera Isternäset

Bara några hundra meter ifrån järnvägsstationen i Kristianstad, längs Linnérundan, ligger Isternäset, ett av Vattenrikets största strandängsområde. Strandängen blir varje vinter och vår översvämmad av Helge å, och förutsättningar för ett fantastiskt rikt fågelliv skapas.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Kamerans hemsida

Här finns kameran

Fler kameror nära Isternäset

Latest ligger 3 km sydväst om. Latest ligger 3 km väster om. Latest ligger 11 km norr om. Latest ligger 13 km öster om.
Latest ligger 15 km sydost om. Latest ligger 19 km sydväst om. Latest ligger 20 km nordost om. Latest ligger 26 km söder om.