Väderkamera Isaberg Dalen

00:40
00:19
00:00
23:39
23:19
23:00
22:39
22:20
22:00
21:40
21:19
21:01
20:40
20:19
20:00
19:39
19:19
19:00
Äldre »
18:40
18:19
18:00
17:39
17:19
17:00
16:39
16:19
16:00
15:39
15:19
15:00
14:39
14:19
14:00


Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan. Källa: SLAO

Kamerans hemsida

Här finns kameran

Fler kameror nära Isaberg Dalen

ligger 0 km norr om. ligger 5 km nordost om. ligger 11 km sydväst om. ligger 15 km sydost om.
ligger 22 km sydväst om. ligger 25 km söder om. ligger 29 km nordväst om. ligger 29 km nordost om.