Väderkamera Hjulstabron

Kameran är placerad på väg 55 i höjd med Hjulstabron och är riktad mot Strängnäs.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Hjulstabron

ligger 6 km norr om. ligger 10 km söder om. ligger 12 km norr om. ligger 12 km norr om.
ligger 14 km nordväst om. ligger 14 km nordväst om. ligger 14 km nordväst om. ligger 14 km nordväst om.