Väderkamera Högskolan i Jönköping

Kameran är monterad 110 meter upp på den höga skorstenen vid Munksjön.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Kamerans hemsida

Här finns kameran

Fler kameror nära Högskolan i Jönköping

Latest ligger 26 km nordväst om. Latest ligger 49 km sydväst om. Latest ligger 73 km väster om. Latest ligger 82 km norr om.
Latest ligger 97 km väster om. Latest ligger 98 km väster om. Latest ligger 101 km sydost om. Latest ligger 113 km sydost om.