Väderkamera Götgatan-Ringvägen mot SÖS

01:59
01:38
01:18
00:59
00:38
00:19
23:58
23:38
23:19
22:58
22:38
22:18
21:58
21:39
21:18
20:58
20:38
20:18
Äldre »
19:59
19:38
19:18
18:58
18:38
18:19
17:58
17:39
17:18
16:58
16:38
16:18
15:59
15:38
15:19
14:58
14:39
14:18
Äldre »
13:58
13:38
13:18
12:58
12:38
12:19
11:58
11:38
11:18
10:58
10:39
10:18
09:58
09:38
09:18
08:59
08:38
08:18
Äldre »
07:58
07:38
07:19
06:58
06:38
06:18
05:58
05:38
05:18
04:59
04:38
04:36
04:19
03:58
03:38
03:18
02:59
02:38
Äldre »
02:18
01:58
01:38
01:19
00:58
00:39
00:18
23:58
23:38
23:18
22:59
22:38
22:19
21:58
21:38
21:18
20:58
20:39
Äldre »
20:18
19:59
19:38
19:18
18:58
18:38
18:18
17:58
17:39
17:18
16:59
16:38
16:18
15:58
15:39
15:18
14:58
14:38
Äldre »
14:18
13:58
13:39
13:18
12:58
12:38
12:18

Kameran är placerad i korsningen Götgatan/Ringvägen och är riktad mot Södersjukhuset.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Götgatan-Ringvägen mot SÖS

ligger 0 km norr om. ligger 0 km sydväst om. ligger 0 km sydväst om. ligger 0 km söder om.
ligger 2 km nordost om. ligger 2 km öster om. ligger 2 km öster om. ligger 2 km söder om.