Väderkamera Frösvitunneln öst

14:19
13:59
13:39
13:19
12:59
12:39
12:19
11:59
11:39
11:19
10:59
10:39
10:19
09:59
09:39
09:19
08:59
08:39
Äldre »
08:19
07:59
07:39
07:19
06:59
06:39
06:19
05:59
05:39
05:19
04:59
04:39
04:37
04:19
03:59
03:39
03:19
02:59
Äldre »
02:39
02:19
01:59
01:39
01:19
00:59
00:39
00:19
23:59
23:39
23:19
22:59
22:39
22:19
21:57
21:39
21:19
20:59
Äldre »
20:39
20:19
19:59
19:39
19:19
18:59
18:39
18:19
17:59
17:39
17:19
16:59
16:39
16:19
15:59
15:39
15:19
14:59
Äldre »
14:39
14:19
13:59
13:39
13:19
12:59
12:39
12:19
11:59
11:39
11:19
10:59
10:39
10:19
09:59
09:39
09:19
08:59
Äldre »
08:39
08:19
07:59
07:39
07:19
06:59
06:39
06:19
05:59
05:39
05:19
04:59
04:39
04:37
04:19
03:59
03:39
03:21
Äldre »
02:44
02:20
01:59
01:39
01:19
00:59
00:39

Kameran är placerad på E18 Enköpingsvägen öster om Frösvitunneln och är riktad mot Stockholm.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Frösvitunneln öst

ligger 0 km väster om. ligger 1 km väster om. ligger 1 km väster om. ligger 8 km öster om.
ligger 8 km öster om. ligger 9 km sydost om. ligger 12 km väster om. ligger 15 km norr om.