Väderkamera Finnsbo mot Lysekil

05:01
22:00
12:01
11:28
10:52
08:59
08:55
07:04
06:45
06:34
06:13
02:06
21:02
20:06
18:56
18:37
18:19
15:19
Äldre »
14:59
11:17
10:59
10:39
10:15
10:00
09:36
09:19
08:59
08:38
08:17
07:59
07:37
06:44
06:38

Kameran är placerad vid väg 161 och riktad mot nordväst.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Finnsbo mot Lysekil

Latest ligger 65 km söder om. Latest ligger 91 km söder om. Latest ligger 106 km sydost om. Latest ligger 111 km norr om.
Latest ligger 130 km nordväst om. Latest ligger 133 km nordväst om. Latest ligger 137 km norr om. Latest ligger 138 km norr om.