Väderkamera Cedersdalsgatan

07:18
06:58
06:38
06:18
05:58
05:38
05:19
04:58
04:38
04:36
04:18
03:58
03:39
03:18
02:58
02:38
02:18
01:59
Äldre »
01:38
01:18
00:58
00:38
00:18
23:58
23:38
23:18
22:58
22:38
22:18
21:58
21:38
21:18
20:58
20:38
20:18
19:58
Äldre »
19:38
19:18
18:58
18:38
18:18
17:58
17:37
17:18
16:58
16:38
16:18
15:58
15:38
15:18
14:58
14:39
14:18
13:58
Äldre »
13:38
13:18
12:58
12:38
12:18
11:58
11:38
11:18
10:58
10:39
10:17
09:58
09:38
09:18
08:58
08:38
08:19
07:58
Äldre »
07:38
07:18
06:58
06:39
06:18
05:58
05:38
05:18
04:59
04:38
04:36
04:18
03:58
03:38
03:18
02:58
02:38
02:18
Äldre »
01:58
01:38
01:18
00:59
00:38
00:18
23:58
23:39
23:18
22:58
22:38
22:18
21:58
21:38
21:18
20:57
20:39
20:18
Äldre »
19:58
19:38
19:18
18:59
18:38
18:18
17:58

Kameran är placerad i Roslagstull och visar Cedersdalsgatan i riktning mot Sveaplan.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Cedersdalsgatan

ligger 0 km sydväst om. ligger 0 km sydväst om. ligger 1 km väster om. ligger 1 km söder om.
ligger 1 km söder om. ligger 1 km söder om. ligger 1 km söder om. ligger 1 km väster om.