Väderkamera Bunkris

Väg 70 vid Bunkris i Dalarnas län
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Bunkris

ligger 39 km söder om. ligger 55 km sydost om. ligger 68 km sydväst om. ligger 69 km söder om.
ligger 77 km sydost om. ligger 83 km sydväst om. ligger 89 km norr om. ligger 89 km norr om.