Väderkamera Bunkris

16:32
16:12
15:52
15:32
15:12
14:52
14:32
14:12
13:52
13:32
13:12
12:52
12:32
12:12
11:52
11:33
19:07
09:41
Äldre »
09:26
09:07
08:57
08:37
08:17
07:57
07:37
07:17
06:57
06:37
06:17
05:57
05:37
05:17
04:56
04:36

Väg 70 vid Bunkris i Dalarnas län
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Bunkris

ligger 22 km väster om. ligger 39 km söder om. ligger 42 km söder om. ligger 42 km söder om.
ligger 42 km söder om. ligger 55 km sydost om. ligger 69 km söder om. ligger 83 km sydväst om.