Väderkamera Bredäng

E 20 vid Bredäng i Stockholms län
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Bredäng

ligger 4 km sydväst om. ligger 5 km nordväst om. ligger 5 km sydväst om. ligger 5 km norr om.
ligger 5 km sydväst om. ligger 5 km sydväst om. ligger 6 km sydost om. ligger 7 km nordost om.