Väderkamera Borensberg

19:15
18:55
18:35
18:15
17:55
17:34
17:14
16:54
16:34
16:14
15:55
15:34
15:14
14:54
14:35
14:14
13:54
13:34
Äldre »
13:14
12:54
12:35
12:14
11:54
11:34
11:14
10:54
10:34
10:14
09:54
09:34
09:16
08:54
08:34
08:14
07:54
07:34
Äldre »
07:14
06:54
06:34
06:14
05:54
05:34
05:14
04:53
04:33
04:33
04:13
03:53
03:33
03:13
02:53
02:33
02:13
01:53
Äldre »
01:33
01:13
00:53
00:33
00:13
23:53
23:33
23:13
22:53
22:33
22:13
21:53
21:33
21:13
20:53
20:33
20:13
19:53
Äldre »
19:33
19:13
18:53
18:33
18:13
17:53
17:33
17:13
16:53
16:33
16:13
15:53
15:33
15:13
14:53
14:33
14:13
13:53
Äldre »
13:33
13:13
12:53
12:33
12:13
11:53
11:33
11:13
10:53
10:33
10:13
09:53
09:33
09:13
08:53
08:33
08:13
07:53
Äldre »
07:33
07:13
06:53
06:33
06:13
05:53
05:33

Väg 34 vid Borensberg i Östergötlands län
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Borensberg

ligger 9 km söder om. ligger 16 km väster om. ligger 17 km väster om. ligger 18 km sydväst om.
ligger 22 km söder om. ligger 23 km sydväst om. ligger 25 km sydost om. ligger 25 km nordost om.