Väderkamera Bolhyttan

Väg 63 vid Bolhyttan i Värmlands län
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Bolhyttan

ligger 7 km öster om. ligger 17 km sydväst om. ligger 18 km nordost om. ligger 25 km nordväst om.
ligger 29 km söder om. ligger 35 km söder om. ligger 39 km norr om. ligger 44 km söder om.