Väderkamera Björklinge

16:03
15:53
15:33
15:03
14:53
14:33
14:03
13:53
13:33
13:03
12:53
12:33
12:03
11:53
11:33
11:03
10:53
10:38
Äldre »
10:07
09:52
09:32
09:07
08:58
08:37
08:07
07:52
07:32
07:02
06:52
06:37
06:02
05:52
05:32
05:06
04:52
04:32
Äldre »
04:02
03:56
03:32
03:02
02:52
02:36
02:02
01:52
01:32
01:06
00:52
00:32
00:07
23:56
23:36
23:07
22:57
22:32
Äldre »
22:07
21:56
21:37
21:06
20:57
20:37
20:02
19:52
19:32
19:06
18:57
18:32
18:07
17:57
17:36
17:07
16:57
16:37
Äldre »
16:06
15:56
15:36
15:06
14:57
14:36
14:07
13:56
13:36
13:06
12:57
12:36
12:02
11:56
11:37
11:06
10:56
10:36
Äldre »
10:06
09:52
09:36
09:07
08:56
08:36
08:06
07:56
07:36
07:02
06:52
06:37
06:02
05:52
05:33
05:03
04:53
04:33
Äldre »
04:03
03:58
03:33
03:07
02:53
02:38
02:03

E 4 vid Björklinge i Uppsala län
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Björklinge

Latest ligger 7 km sydväst om. Latest ligger 11 km söder om. Latest ligger 20 km norr om. Latest ligger 20 km nordost om.
Latest ligger 27 km sydväst om. Latest ligger 27 km söder om. Latest ligger 27 km söder om. Latest ligger 31 km norr om.