Väderkamera Betalstation Motala

Kameran är placerad på riksväg 50 i Motala, i höjd med betalstationen. Kameran är riktad mot Motalabron.
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Betalstation Motala

ligger 11 km söder om. ligger 19 km öster om. ligger 26 km nordväst om. ligger 27 km söder om.
ligger 31 km norr om. ligger 33 km söder om. ligger 53 km norr om. ligger 55 km norr om.