Väderkamera Bastunäs

22:35
22:15
21:55
21:35
21:15
20:55
20:35
20:15
19:55
19:35
19:15
18:55
18:35
18:15
17:55
17:35
17:15
16:56
Äldre »
16:36
16:15
15:56
15:36
15:16
14:56
14:36
14:16
13:56
13:36
13:15
12:55
12:36
12:16
11:56
11:35
11:16
10:56
Äldre »
10:36
10:15
09:55
09:35
09:15
08:55
08:35
08:16
07:55
07:35
07:15
06:55
06:35
06:15
05:55
05:35
05:15
04:55
Äldre »
04:35
04:15
03:55
03:35
03:15
02:55
02:35
02:15
01:55
01:35
01:15
00:55
00:35
00:15
23:55
23:35
23:15
22:55
Äldre »
22:35
22:15
21:55
21:35
21:15
20:55
20:35
20:15
19:55
19:35
19:15
18:55
18:35
18:15
17:55
17:35
17:15
16:55
Äldre »
16:35
16:15
15:55
15:35
15:15
14:55
14:35
14:15
13:55
13:35
13:15
12:55
12:35
12:15
11:55
11:35
11:15
10:55
Äldre »
10:35
10:15
09:55
09:35
09:15
08:55
08:35

Väg 95 vid Bastunäs i Västerbottens län
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Bastunäs

ligger 5 km väster om. ligger 18 km sydost om. ligger 30 km öster om. ligger 30 km nordost om.
ligger 31 km väster om. ligger 37 km sydväst om. ligger 47 km söder om. ligger 50 km nordväst om.