Väderkamera Bastkärn

14:37
14:17
13:57

Väg 50 vid Bastkärn i Örebro län
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Bastkärn

ligger 13 km nordost om. ligger 15 km söder om. ligger 29 km sydväst om. ligger 29 km nordväst om.
ligger 39 km nordost om. ligger 43 km söder om. ligger 45 km nordost om. ligger 45 km nordost om.