Väderkamera Bålsta

E 18 vid Bålsta i Uppsala län
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Bålsta

ligger 7 km nordväst om. ligger 9 km nordost om. ligger 15 km nordväst om. ligger 15 km öster om.
ligger 20 km sydost om. ligger 20 km sydost om. ligger 22 km sydost om. ligger 25 km norr om.