Väderkamera Bäckefors

07:33
07:13
06:53
06:33
06:13
05:53
05:33
05:13
04:53
04:33
04:33
04:13
03:53
03:33
03:13
02:53
02:33
02:13
Äldre »
01:53
01:33
01:14
00:53
00:33
00:13
23:53
23:33
23:13
22:57
22:33
22:17
21:47
21:37
21:17
20:57
20:37
20:17
Äldre »
19:47
19:33
19:17
18:57
18:37
18:17
17:57
17:37
17:13
16:57
16:37
16:17
15:57
15:37
15:17
14:57
14:37
14:17
Äldre »
13:57
13:37
13:17
12:57
12:33
12:17
11:53
11:33
11:17
10:53
10:37
10:13
09:53
09:33
09:17
08:53
08:33
08:17
Äldre »
07:53
07:33
07:13
06:53
06:34
06:13
05:57
05:33
05:13
04:53
04:33
04:33
04:13
03:53
03:37
03:13
02:53
02:33
Äldre »
02:13
01:53
01:33
01:17
00:57
00:37
00:17
23:57
23:37
23:13
22:57
22:33
22:13
21:53
21:34
21:14
20:53
20:37
Äldre »
20:13
19:53
19:33
19:13
18:53
18:33
18:17

Väg 166 vid Bäckefors i Västra Götalands län
Klockslagen till vänster avser tidpunkten då bilden sparades. Bilden kan vara tagen strax innan.

Här finns kameran

Fler kameror nära Bäckefors

ligger 19 km öster om. ligger 21 km nordväst om. ligger 25 km sydost om. ligger 25 km söder om.
ligger 33 km söder om. ligger 35 km nordost om. ligger 38 km söder om. ligger 46 km norr om.