Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Vikfors. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 372 Skelleftehamn - Skellefteå
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 4 Jävre - Skellefteå
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 95 Boliden - Skellefteå
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 95 Glommersträsk - Boliden
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 370 Holmfors - Boliden
Normalt väglag. Torr väg.
E 4 Piteå - Jävre
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 373 Piteå - Stockbäcken
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 374 Älvsbyn - Piteå
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 373 Stockbäcken - Risnabben
Normalt väglag. Torr väg.