Venedig - Väderstatistik och klimat månad för månad

Om klimatet i Venedig

En sommardag i juli blir det ungefär 29 grader på dagen i Venedig och 20 grader på natten.

En vinterdag i januari är det normalt cirka 7 grader på dagen och 1 grader på natten.

 
Varmaste månaden 28,6° Normal dagstemperatur i juli
Kallaste månaden 7,3° Normal dagstemperatur i januari
Temperaturskillnad under året 27,8° Normal temperaturskillnad under ett år
   
Källa (väderstation) Venezia / Tessera 7 km från Venedig
Mängd data 150 månader uppdaterades senast 1 jul 2022.

Normala temperaturer för Venedig

Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i Venedig månad för månad.

Dagstemperatur / Normal högsta temperatur
Normal medeltemperatur
Nattemperatur / Normal lägsta temperatur

Dagstemperatur Högsta dagstemperatur (i genomsnitt) Nattemperatur Lägsta nattemperatur (i genomsnitt)
Januari
12°
-3°
Februari
10°
15°
-2°
Mars
13°
19°
April
18°
23°
10°
Maj
21°
26°
14°
10°
Juni
27°
32°
19°
14°
Juli
29°
33°
20°
16°
Augusti
29°
33°
20°
15°
September
24°
29°
16°
11°
Oktober
18°
23°
11°
November
13°
18°
December
13°
-3°

Om statistiken för Venedig

Statistiken för Venedig är sammanställd av observationer från väderstationen Venezia / Tessera som ligger 7 km från centrala Venedig.

OBS! Vi samlar in data från både professionella och privata väderstationer. Datakvaliteten kan därför variera. Några felkällor som kan påverka våra beräkningar är felaktig data, korta mätserier eller mätserier med luckor.

En tom ruta innebär att vi saknar tillräckligt med data för att göra en bra beräkning. En stjärna (*) visar att vi saknar en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.

För en komplett bild av klimatet rekommenderar vi därför att du tittar på statistik från andra närliggande väderstationer också:

Normal högsta dygnstemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 9,0°* 11,3° 18,0° 21,2° 25,6° 29,9° 27,4° 22,6° 17,2° 13,0° 6,1°
2011 6,0°* 9,7° 12,8° 19,8° 23,8°* 25,6° 27,0° 29,4° 26,9°* 18,1° 12,6° 8,5° 18,4°
2012 6,3°* 6,6°* 16,0° 15,9°* 22,0°* 26,9°* 29,1° 29,2° 24,0° 18,6° 13,7°* 6,0° 17,8°
2013 6,7° 7,6° 10,4°* 17,3° 20,1°* 25,7° 29,6° 28,6° 23,6° 18,0°* 13,5° 10,0° 17,6°
2014 10,0° 11,7° 15,8° 19,0° 21,4° 26,3° 26,8° 26,3° 23,1° 20,0°* 15,0°* 9,7° 18,8°
2015 8,6°* 9,7°* 13,7° 17,5°* 22,0° 26,5° 30,4°* 29,0° 23,8° 17,8°* 12,1°* 7,8°* 18,2°
2016 6,6°* 10,3°* 13,0°* 17,0°* 20,4°* 25,4°* 28,9°* 27,4°* 25,5°* 17,0°* 12,4°* 8,4°* 17,7°
2017 4,8°* 9,5°* 15,3°* 17,4°* 21,8°* 27,6°* 28,6°* 29,8°* 21,3°* 18,0°* 11,7°* 6,8°* 17,7°
2018 8,9°* 6,5°* 9,9°* 20,0°* 23,9°* 27,1°* 29,0°* 30,2°* 25,1°* 20,2°* 13,4°* 7,5°* 18,5°
2019 6,4°* 10,9°* 14,4°* 16,9°* 17,9°* 28,3°* 27,7°* 27,8°* 22,3°* 17,1°* 11,9°* 9,2°* 17,6°
2020 8,8° 11,7°* 12,9° 18,6°* 24,9° 28,1° 28,7° 25,0°* 16,9°* 13,3° 8,6°*
2021 6,5°* 10,7°* 12,9°* 15,1° 19,5°* 27,5°* 28,6°* 28,4° 25,0° 18,4° 7,9°
2022 7,9° 10,6° 12,7° 16,2° 23,4° 28,2°
Snitt 7,3° 9,6° 13,2° 17,6° 21,5° 26,6° 28,6° 28,5° 24,0° 18,1° 13,0° 8,0°

Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.

Normal lägsta dygnstemperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 3,0°* 4,5° 9,5° 13,8° 18,4° 20,9° 18,9° 14,3° 9,4° 6,8° 0,4°
2011 1,5°* 1,8° 5,6° 11,2° 14,9°* 18,6° 18,7° 20,1° 18,1°* 9,4° 4,6° 1,4° 10,5°
2012 -1,8°* -2,2°* 5,5° 8,8°* 13,2°* 18,6°* 20,5° 20,2° 16,1° 11,2° 7,2°* 0,0° 9,8°
2013 1,1° 0,9° 4,5°* 10,2° 13,0°* 17,1° 20,5° 19,3° 15,3° 12,5°* 7,6° 2,9° 10,4°
2014 5,7° 6,1° 7,5° 11,1° 13,2° 17,6° 18,7° 18,0° 15,7° 13,2°* 9,7°* 4,3° 11,7°
2015 1,7°* 2,4°* 5,4° 9,0°* 15,0° 18,4° 22,2°* 20,1° 15,9° 11,1°* 5,7°* 1,5°* 10,7°
2016 0,4°* 5,0°* 6,3°* 10,7°* 13,6°* 18,1°* 20,9°* 19,0°* 17,0°* 10,7°* 7,1°* 0,7°* 10,8°
2017 -2,2°* 4,0°* 6,7°* 10,3°* 14,9°* 19,5°* 20,0°* 20,5°* 14,3°* 10,5°* 5,5°* 0,6°* 10,4°
2018 3,3°* 1,4°* 4,2°* 11,9°* 16,1°* 18,8°* 20,7°* 21,0°* 16,7°* 12,2°* 8,6°* 0,9°* 11,3°
2019 -0,5°* 2,3°* 5,4°* 9,8°* 12,4°* 20,8°* 21,4°* 23,1°* 17,4°* 14,5°* 9,2°* 3,7°* 11,6°
2020 0,3° 3,3°* 5,4° 8,9°* 17,5° 19,6° 20,3° 16,3°* 10,0°* 4,8° 3,9°*
2021 -0,1°* 3,7°* 3,1°* 7,6° 11,8°* 19,4°* 20,1°* 18,9° 15,9° 9,4° 1,2°
2022 0,0° 1,7° 3,0° 7,4° 15,3° 19,3°
Snitt 0,8° 2,6° 5,2° 9,7° 13,9° 18,6° 20,4° 19,9° 16,1° 11,2° 7,0° 1,8°

Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.

Medeltemperatur

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 5,8°* 7,9° 13,9° 17,7° 22,3° 25,8° 23,4° 18,5° 13,1° 9,9° 3,2°
2011 3,6°* 5,4° 9,3° 15,8° 19,8°* 22,3° 23,2° 25,2° 22,5°* 13,6° 8,0° 4,8° 14,5°
2012 1,5°* 1,7°* 10,8° 12,3°* 17,8°* 23,1°* 25,2° 25,0° 20,0° 14,9° 10,2°* 2,7° 13,8°
2013 3,9° 3,9° 7,4°* 13,8° 16,7°* 21,8° 25,5° 24,2° 19,7° 15,2°* 10,4° 6,0° 14,0°
2014 7,6° 8,8° 11,7° 15,2° 17,6° 22,5° 22,9° 22,3° 19,4° 16,5°* 12,1°* 6,7° 15,3°
2015 4,9°* 5,9°* 9,7° 13,5°* 18,7° 23,0° 26,7°* 24,7° 20,0° 14,4°* 8,8°* 4,3°* 14,6°
2016 3,3°* 7,7°* 9,7°* 14,0°* 17,2°* 22,1°* 25,3°* 23,5°* 21,4°* 13,9°* 9,7°* 4,0°* 14,3°
2017 1,0°* 6,6°* 11,3°* 14,0°* 18,5°* 24,0°* 24,9°* 25,5°* 18,0°* 14,0°* 8,4°* 3,4°* 14,1°
2018 5,9°* 4,0°* 7,1°* 15,9°* 20,2°* 23,4°* 25,2°* 25,7°* 21,1°* 16,1°* 11,0°* 3,9°* 15,0°
2019 2,7°* 6,2°* 10,1°* 13,6°* 15,1°* 25,0°* 24,9°* 25,6°* 19,9°* 15,8°* 10,5°* 6,4°* 14,6°
2020 4,1° 7,5°* 9,4° 14,1°* 21,4° 24,3° 24,8° 20,7°* 13,4°* 8,8° 6,0°*
2021 3,0°* 6,9°* 8,2°* 11,7° 15,9°* 23,8°* 24,5°* 23,8° 20,6° 13,8° 4,4°
2022 3,6° 6,2° 8,1° 12,2° 19,8° 24,2°
Snitt 3,8° 5,9° 9,3° 13,9° 17,9° 23,0° 24,9° 24,5° 20,1° 14,6° 9,8° 4,6°

Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.

Högsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 13,0°* 18,0° 25,0° 26,0° 32,0° 35,0° 32,0° 26,0° 24,0° 18,0° 13,0°
2011 10,0°* 15,0° 19,0° 24,0° 30,0°* 29,0° 32,0° 35,0° 30,0°* 26,0° 17,0° 12,0° 23,3°
2012 14,0°* 23,0°* 21,0° 27,0°* 29,0°* 32,0°* 32,0° 33,0° 29,0° 26,0° 18,0°* 11,0° 24,6°
2013 12,0° 12,0° 17,0°* 23,0° 25,0°* 31,0° 32,0° 34,0° 29,0° 21,0°* 19,0° 14,0° 22,4°
2014 15,0° 14,0° 20,0° 23,0° 26,0° 33,1° 31,0° 29,1° 29,0° 24,0°* 19,0°* 16,3° 23,3°
2015 12,4°* 14,0°* 17,0° 21,1°* 27,1° 32,0° 35,2°* 35,0° 30,0° 22,0°* 19,0°* 12,0°* 23,1°
2016 11,0°* 15,0°* 17,0°* 20,0°* 24,4°* 32,0°* 32,3°* 30,0°* 30,0°* 23,0°* 18,0°* 15,0°* 22,3°
2017 11,0°* 14,0°* 23,0°* 24,1°* 27,0°* 32,0°* 32,0°* 35,3°* 25,0°* 21,0°* 17,0°* 14,0°* 23,0°
2018 14,0°* 10,0°* 14,0°* 26,0°* 28,0°* 30,0°* 34,0°* 35,0°* 29,0°* 24,0°* 21,0°* 12,0°* 23,1°
2019 11,0°* 18,1°* 20,9°* 22,0°* 24,0°* 35,0°* 32,0°* 31,0°* 28,0°* 23,9°* 17,0°* 15,0°* 23,2°
2020 14,0° 15,0°* 20,0° 24,0°* 32,0° 33,0° 34,0° 30,0°* 21,3°* 18,1° 15,0°*
2021 11,0°* 21,0°* 22,0°* 20,0° 23,0°* 31,0°* 34,0°* 33,0° 29,0° 24,0° 12,0°
2022 12,0° 14,0° 20,0° 21,0° 27,2° 31,0°
Snitt 12,3° 15,2° 19,2° 23,1° 26,4° 31,7° 32,9° 33,0° 28,7° 23,4° 18,3° 13,4°

Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).

Lägsta uppmätta temperaturer

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt
2010 -2,0°* -2,0° 5,0° 8,0° 13,0° 15,0° 10,0° 11,0° 4,0° 0,0° -8,0°
2011 -3,0°* -2,0° 0,0° 7,0° 11,0°* 15,0° 14,0° 15,0° 14,0°* 5,0° -2,0° -3,0° 5,9°
2012 -4,0°* -9,0°* 1,0° 4,0°* 7,0°* 13,0°* 18,0° 15,0° 11,0° 1,0° 2,0°* -5,0° 4,5°
2013 -3,0° -3,0° 0,0°* 5,0° 9,0°* 11,0° 17,0° 15,9° 12,0° 9,0°* -1,0° -2,0° 5,8°
2014 1,0° 2,0° 5,0° 5,9° 10,0° 12,0° 15,0° 13,0° 11,9° 4,8°* 3,0°* -2,0° 6,8°
2015 -4,0°* -3,0°* 2,0° 3,0°* 11,0° 14,0° 17,5°* 16,0° 12,0° 6,5°* -1,0°* -3,1°* 5,9°
2016 -4,3°* 1,0°* 3,0°* 6,0°* 11,0°* 13,5°* 16,0°* 15,0°* 12,0°* 6,0°* -1,0°* -4,0°* 6,2°
2017 -7,0°* 0,0°* 3,0°* 5,0°* 9,0°* 12,0°* 15,0°* 17,0°* 11,0°* 5,9°* -1,0°* -3,4°* 5,5°
2018 0,0°* -4,2°* -4,2°* 6,0°* 12,0°* 14,8°* 17,0°* 13,0°* 8,0°* 7,0°* 0,6°* -3,0°* 5,6°
2019 -4,0°* -2,1°* 2,0°* 7,6°* 7,0°* 14,0°* 16,9°* 17,0°* 12,0°* 8,0°* 5,0°* -2,0°* 6,8°
2020 -3,0° -1,2°* 0,0° 1,0°* 14,0° 17,0° 15,0° 9,0°* 5,0°* -1,0° -1,0°*
2021 -4,0°* -4,0°* -1,0°* 0,0° 9,0°* 13,5°* 17,9°* 14,0° 13,0° 5,0° -1,3°
2022 -3,0° -3,0° -2,0° 3,0° 10,7° 16,0°
Snitt -3,2° -2,4° 0,5° 4,5° 9,6° 13,5° 16,4° 14,7° 11,4° 5,6° 0,3° -3,2°

Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).