Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Vedholmen. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 178 Ellös - Varekil
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 169 Rönnäng - Myggenäs
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 22:00 och igår kl 02:00.
Väg 168 Marstrand - Kungälv
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 22:00 och igår kl 02:00.
Väg 162 Gläborg - Lysekil
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:00 och kl 07:00.
Väg 160 Myggenäs - StoraHöga
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan igår kl 22:00 och igår kl 02:00.
Väg 160 Rotvik - Myggenäs
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 174 Kungshamn - Dingle
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:00 och kl 07:00.
Väg 161 Uddevalla - Lysekil
Normalt väglag. Vägen är våt.
Väg 171 Kungshamn - Hallinden
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:00 och kl 07:00.
Väg 155 Lilla Varholmen - Vädermotet Göteborg
Normalt väglag. Torr väg.
E 6 Munkedal - Uddevalla
Normalt väglag. Vägen är våt.
E 6 Rabbalshede - Munkedal
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:00 och kl 07:00.
Väg 165 Hällevadsholm - Dingle
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:00 och kl 07:00.
Väg 163 Fjällbacka - Dingle
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:00 och kl 07:00.
E 6 Tanumshede - Rabbalshede
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:00 och kl 07:00.
Väg 165 Vassbotten - Hällevadsholm
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:00 och kl 07:00.
Väg 163 Tanumshede - Fjällbacka
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:00 och kl 07:00.
Väg 163 Naverstad - Tanumshede
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:00 och kl 07:00.
E 6 Svinesund - Tanumshede
Normalt väglag. Vägen är våt. Förebyggande halkbekämpning mellan kl 02:00 och kl 07:00.