Här visar vi Trafikverkets senaste information om läget på de större vägarna nära Ramsö. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen.
Väg 222 Stavsnäs - Orminge
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 222 Orminge - Stockholm
Normalt väglag. Torr väg.
E 4 Uppsala - Knivsta
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 255 Uppsala - Lövstaholm Länsgräns C
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 282 Knutby - Uppsala
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 288 Gimo - Uppsala
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 292 Hargshamn - Österbybruk
Normalt väglag. Torr väg.
Väg 288 Östhammar - Gimo
Normalt väglag. Torr väg.