Vädervarningar Västra Götalands län, sydväst Vänern

2021-01-08 12:10:17 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven från Dals Långed ner till inloppet av Vänern När: Flödena är fortsatt sjunkande. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar Kommentar: Flödena i övre delen är nära klass 2-gränsen. Källa: SMHI

2021-01-07 11:31:09 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälvens biflöden När: Flödena har stabiliserats på vissa håll medan de är sjunkande på andra. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar Kommentar: För Upperudsälven se separat varning. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälvens biflöden När: Flödena är sjunkande och förväntas att fortsätta sjunka kommande dagarna. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag. Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Byälven, se separat varning. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven från Dals Långed ner till inloppet av Vänern När: Flödena är sjunkande och fortsatt höga under vecka 1 och början av vecka 2 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar Kommentar: Flödena i övre delen är nära klass 2 gränsen. För biflöden till Upperudsälven, se separat varning. Källa: SMHI

2021-01-07 11:31:09 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälvens biflöden När: Flödena har stabiliserats på vissa håll medan de är sjunkande på andra. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar Kommentar: För Upperudsälven se separat varning. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälvens biflöden När: Flödena är sjunkande och förväntas att fortsätta sjunka kommande dagarna. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag. Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Byälven, se separat varning. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven från Dals Långed ner till inloppet av Vänern När: Flödena är sjunkande och fortsatt höga under vecka 1 och början av vecka 2 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar Kommentar: Flödena i övre delen är nära klass 2-gränsen. För biflöden till Upperudsälven, se separat varning. Källa: SMHI

2021-01-07 11:31:09 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälvens biflöden När: Flödena har stabiliserats på vissa håll medan de är sjunkande på andra. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar Kommentar: För Upperudsälven se separat varning. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälvens biflöden När: Flödena är sjunkande och förväntas att fortsätta sjunka kommande dagarna. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag. Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Byälven, se separat varning. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven från Dals Långed ner till inloppet av Vänern När: Flödena är sjunkande och fortsatt höga under vecka 1 och början av vecka 2 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar Kommentar: Flödena i övre delen är nära klass 2-gränsen. För biflöden till Upperudsälven, se separat varning. Källa: SMHI

2021-01-07 11:24:40 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälvens biflöden När: Flödena är sjunkande och förväntas att fortsätta sjunka kommande dagarna. Typ av vattendrag: Medelstora vattendrag. Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Byälven, se separat varning. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven från Dals Långed ner till inloppet av Vänern När: Flödena är sjunkande och fortsatt höga under vecka 1 och början av vecka 2. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar Kommentar: Flödena i övre delen är nära klass 2-gränsen. Källa: SMHI

2021-01-07 11:24:40 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälvens biflöden När: Flödena är sjunkande och förväntas att fortsätta sjunka kommande dagarna. Typ av vattendrag: Medelstora vattendrag. Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Byälven, se separat varning. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven från Dals Långed ner till inloppet av Vänern När: Flödena är sjunkande och fortsatt höga under vecka 1 och början av vecka 2. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar Kommentar: Flödena i övre delen är nära klass 2-gränsen. Källa: SMHI

2021-01-07 11:24:40 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälvens biflöden När: Flödena är sjunkande och förväntas att fortsätta sjunka kommande dagarna. Typ av vattendrag: Medelstora vattendrag. Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Byälven, se separat varning. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven från Dals Långed ner till inloppet av Vänern När: Flödena är sjunkande och fortsatt höga under vecka 1 och början av vecka 2. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar Kommentar: Flödena i övre delen är nära klass 2-gränsen. Källa: SMHI

2021-01-07 11:24:40 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälvens biflöden När: Flödena är sjunkande och förväntas att fortsätta sjunka kommande dagarna. Typ av vattendrag: Medelstora vattendrag. Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Byälven, se separat varning. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven från Dals Långed ner till inloppet av Vänern När: Flödena är sjunkande och fortsatt höga i början av vecka 2. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar Kommentar: Flödena i övre delen är nära klass 2-gränsen. Källa: SMHI

2021-01-07 11:24:40 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälvens biflöden När: Flödena är sjunkande och förväntas att fortsätta sjunka kommande dagarna. Typ av vattendrag: Medelstora vattendrag. Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Byälven, se separat varning. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven från Dals Långed ner till inloppet av Vänern När: Flödena är sjunkande och fortsatt höga i början av vecka 2. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar Kommentar: Flödena i övre delen är nära klass 2-gränsen. Källa: SMHI

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Måndag kväll och natt till tisdag Var: Hela området Intensitet: Kommentar: Snabb uppklarning med risk för tillfrysning av våta vägbanor Källa: SMHI

2021-01-07 11:24:40 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälvens biflöden När: Flödena är sjunkande och förväntas att fortsätta sjunka kommande dagar. Typ av vattendrag: Medelstora vattendrag. Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Byälven, se separat varning. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven från Dals Långed ner till inloppet av Vänern När: Flödena är fortsatt sjunkande och väntas vara fortsatt höga under början av vecka 2. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar Kommentar: Flödena i övre delen är nära klass 2-gränsen. Källa: SMHI

2020-12-31 10:04:09 +0100

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Upperudsälven från Dals Långed ner till inloppet av Vänern När: Flödena är fortsatt höga under vecka 1 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar Kommentar: För biflöden till Upperudsälven, se separat varning. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälvens biflöden När: Flödena har stabiliserats på vissa håll medan de är sjunkande på andra. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Upperudsälven se separat varning. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälvens biflöden När: Flödena har kulminerat men väntas ligga fortsatt höga under vecka 1. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag. Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Byälven, se separat varning. Källa: SMHI

2020-12-31 10:04:09 +0100

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Upperudsälven från Dals Långed ner till inloppet av Vänern När: Flödena är fortsatt höga under vecka 1 Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar Kommentar: För biflöden till Upperudsälven, se separat varning. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälvens biflöden När: Flödena har stabiliserats på vissa håll medan de är sjunkande på andra. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Upperudsälven se separat varning. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälvens biflöden När: Flödena har kulminerat men väntas ligga fortsatt höga under vecka 1. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag. Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Byälven, se separat varning. Källa: SMHI

2020-12-28 13:06:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälvens biflöden När: Flödena är fortsatt ökande och väntas ligga höga till efter årsskiftet. Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Byälven, se separat varning Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven med biflöden När: Flödena är långsamt stigande och väntas ligga på klass 1 till efter årsskiftet. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: Källa: SMHI

2020-12-28 13:06:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälvens biflöden När: Flödena är fortsatt ökande och väntas ligga höga till efter årsskiftet. Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Byälven, se separat varning Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven med biflöden När: Flödena är långsamt stigande och väntas ligga på klass 1 till efter årsskiftet. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: Källa: SMHI

2020-12-28 13:06:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälvens biflöden När: Flödena är fortsatt ökande och väntas ligga höga till efter årsskiftet. Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Byälven, se separat varning Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven med biflöden När: Flödena är långsamt stigande och väntas ligga på klass 1 till efter årsskiftet. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: Källa: SMHI

2020-12-28 13:06:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälvens biflöden samt närliggande avrinningsområden När: Flödena har kulminerat på vis håll, främst i övre delen av Byälvens avrinningsområde medan flödena fortsatt stiger på andra håll. Flödena väntas ligga höga till efter årsskiftet. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Byälven, se separat varning Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälvens biflöden När: Flödena är långsamt stigande och väntas ligga på klass 1 till efter årsskiftet. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Upperudsälven se separat varning Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Upperudsälven från Dals Långed ner till inloppet av Vänern När: Flödena är stigande och väntas nå klass 2 inom kommande dygn Typ av vattendrag: Stort Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För biflöden till Upperudsälven, se separat varning. Källa: SMHI

2020-12-28 13:06:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälvens biflöden samt närliggande avrinningsområden När: Flödena har kulminerat på vis håll, främst i övre delen av Byälvens avrinningsområde medan flödena fortsatt stiger på andra håll. Flödena väntas ligga höga till efter årsskiftet. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Byälven, se separat varning Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälvens biflöden När: Flödena är långsamt stigande och väntas ligga på klass 1 till efter årsskiftet. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Upperudsälven se separat varning Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Upperudsälven från Dals Långed ner till inloppet av Vänern När: Flödena är stigande och väntas nå klass 2 inom kommande dygn Typ av vattendrag: Stort Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För biflöden till Upperudsälven, se separat varning. Källa: SMHI

2020-12-28 13:06:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälvens biflöden samt närliggande avrinningsområden När: Flödena har kulminerat på de flesta håll. Väntas ligga höga till vecka 1. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag. Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Byälven, se separat varning Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälvens biflöden När: Flödena börjar stabiliseras på vissa håll medan de är fortsatt stigande på andra. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag. Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Upperudsälven se separat varning Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Upperudsälven från Dals Långed ner till inloppet av Vänern När: Flödena är fortsatt stigande. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För biflöden till Upperudsälven, se separat varning. Källa: SMHI

2020-12-28 13:06:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälvens biflöden samt närliggande avrinningsområden När: Flödena har kulminerat på de flesta håll. Väntas ligga höga till vecka 1. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag. Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Byälven, se separat varning. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälvens biflöden När: Flödena börjar stabiliseras på vissa håll medan de är fortsatt stigande på andra. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag. Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Upperudsälven se separat varning. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Upperudsälven från Dals Långed ner till inloppet av Vänern När: Flödena är fortsatt stigande. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För biflöden till Upperudsälven, se separat varning. Källa: SMHI

2020-12-28 13:06:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälvens biflöden När: Flödena har stabiliserats på vissa håll medan de är sjunkande på andra. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag. Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Upperudsälven se separat varning. Källa: SMHI

Varning klass 2 mycket höga flöden Klass: 2 Var: Upperudsälven från Dals Långed ner till inloppet av Vänern När: Flödena är fortsatt höga under vecka 1. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För biflöden till Upperudsälven, se separat varning. Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Byälvens biflöden samt närliggande avrinningsområden När: Flödena har kulminerat på de flesta håll. Väntas ligga höga under vecka 1. Typ av vattendrag: Små och medelstora vattendrag. Orsak: Stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar. Kommentar: För Byälven, se separat varning. Källa: SMHI