Vädervarningar Västra Götalands län, sydväst Vänern

2020-01-14 10:13:32 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Natt mot onsdag Var: Hela området Intensitet: Byvindar på ca 21 m/s. Kommentar: Källa: SMHI

2020-01-04 10:51:23 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Under söndag eftermiddag. Var: Hela området. Intensitet: Risk för plötslig ishalka i samband med regn på kalla vägytor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-30 12:14:21 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven nedströms Bengtsfors När: Flödet har kulminerat och väntas ligga över klass 1-nivå resten av året. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Lång period med nederbörd och höga vattennivåer i sjöarna. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-26 10:58:08 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre halvan av Upperudsälven med biflöden När: Flödet har kulminerat och väntas ligga över klass 1-nivå resten av året i de nedersta delarna. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Lång period med nederbörd och höga vattennivåer i sjöarna. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-13 11:39:27 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven med biflöden. När: Flödet stiger fortfarande och förväntas ligga över klass 1-nivå till och med nästa vecka (vecka 51). Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarigt regn samt höga vattennivåer i sjöarna. Kommentar: Kulmen väntas under slutet av vecka 51. Källa: SMHI

2019-12-13 11:39:27 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven med biflöden. När: Flödet har stabiliserats i vissa delar och ökat något i andra. Flödet väntas ligga över klass 1-nivå minst till efter julhelgen. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Lång period med nederbörd och höga vattennivåer i sjöarna. Kommentar: - Källa: SMHI

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: I många av de små och medelstora vattendragen i delar av Västra Götaland, Bohuslän och Halland. De medelstora som berörs är främst Säveån, Mölndalsån, Kungsbackaån och Rolfsån/Storån. När: Kulmen förväntas under torsdagen. Typ av vattendrag: Små och medelstora Orsak: Riklig nederbörd Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-13 11:39:27 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven med biflöden När: Flödet har stabiliserats i vissa delar och ökat något i andra. Flödet väntas ligga över klass 1-nivå minst till efter julhelgen. Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Lång period med nederbörd och höga vattennivåer i sjöarna. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-12-12 15:51:58 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Upperudsälven. När: Flödet förväntas ligga över klass 1-nivå till och med nästa vecka (vecka 51). Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarigt regn samt höga vattennivåer i sjöarna. Kommentar: Kulmen väntas under slutet av vecka 51. Källa: SMHI

2019-12-11 11:35:27 +0100

Varning klass 1 höga flöden Klass: 1 Var: Nedre delen av Upperudsälven. När: Från torsdag och under hela nästa vecka (vecka 51). Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarigt regn samt höga vattennivåer i sjöarna. Kommentar: Kulmen väntas under slutet av vecka 51. Källa: SMHI

2019-12-09 03:55:04 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Ikväll eller inatt Var: I hela området Intensitet: - Kommentar: Ikväll först regn, som sen övergår i snöfall innan det klarnar upp. Risk för snabb tillfrysning av blöta vägar. Källa: SMHI

2019-12-02 10:32:24 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 När: Tisdag förmiddag Var: Hela området Intensitet: Kommentar: Underkylt regn eller regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2019-09-15 06:47:55 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 När: Söndag eftermiddag tillfälligt Var: I hela området Intensitet: Västlig vind med tidvis mycket hårda vindbyar, upp mot 21 m/s. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-31 10:51:17 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Från söndag morgon till tidig eftermiddag Var: Hela området Intensitet: Skyfallsliknande regn som kan ge runt 35 mm på 3 timmar Kommentar: Även risk för kraftig åska Källa: SMHI

2019-08-26 13:43:11 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till onsdag. Var: Hela området. Intensitet: Kommentar: Källa: SMHI

2019-08-26 13:43:11 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till onsdag. Var: Hela området. Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag och kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Skyfallsliknade regn, minst 35 mm/3h Kommentar: Kraftig åska kan förekomma Källa: SMHI

2019-08-26 13:43:11 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till onsdag. Var: Hela området. Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-26 13:43:11 +0200

Meddelande Höga temperaturer Klass: 0 När: Måndag till onsdag. Var: Hela området. Intensitet: Den maximala temperaturen under dagarna väntas överstiga 26 grader. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-08-07 11:51:47 +0200

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Onsdag eftermiddag och kväll Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Kraftiga regn- och åskskurar som kan ge mer än 35 mm på kort tid. Kommentar: I samband med kraftiga skurar kan även mycket hårda vindbyar förekomma. Källa: SMHI

2019-07-25 15:00:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Måndag och tisdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i nordligaste delen lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

2019-07-25 15:00:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Kommentar: - Källa: SMHI

Risk Stora regnmängder Klass: 0 När: Lördag middag eller eftermiddag Var: Hela området med stora lokala variationer Intensitet: Lokalt kraftiga skurar med risk för skyfallsliknande regn Kommentar: I samband med skurarna kan det även förekomma kraftig åska samt mycket hårda vindbyar Källa: SMHI