Vädervarningar Västra Götalands län, sydväst Vänern

2018-04-16 03:51:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-02-24 04:47:04 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagen risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2018-02-15 10:11:16 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Torsdag förmiddag risk för underkylt regn eller regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2017-02-15 10:11:16 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Torsdag morgon risk för underkylt regn eller regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2017-01-04 12:39:07 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Fram till i natt stråk av snöbyar från Vänern som kan ge 10-20 cm. Källa: SMHI

2017-01-03 04:23:20 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Tisdag middag och eftermiddag risk för regn på kalla vägytor med halka som följd. Källa: SMHI

2016-12-25 10:18:12 +0100

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Måndag kväll mycket hårda västliga eller sydvästliga vindbyar, 21-24 m/s. Källa: SMHI

2016-12-12 16:02:46 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Under tisdag morgon eller förmiddag lätt regn på kalla vägbanor. Källa: SMHI

2016-12-11 10:05:36 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Söndag kväll och natt mot måndag risk för tillfrysning på våta vägbanor. Källa: SMHI

2016-12-06 10:35:32 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Från onsdag förmiddag underkylt regn eller regn på kalla vägytor som kan ge halt väglag. Källa: SMHI

2016-12-01 15:49:49 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Regn som under kvällen och natten följs av temperatur som faller under noll grader. Källa: SMHI

2016-11-07 06:07:58 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Söder och sydväst om Vänern snöbyar som kan ge 5-10 cm nysnö fram till tisdag morgon. Källa: SMHI

2016-11-04 10:23:44 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 I området väster om Vänern snöfall som under lördagen kan ge mellan 5 och 10 cm, lokalt i högre terräng kan det komma upp mot 20 cm. På en del håll kommer snön dock vara ganska blöt. Även i dag, fredag kan det komma en del snö men då inte lika kraftigt och även med mer regninslag. Källa: SMHI

2016-09-28 16:46:59 +0200

Varning klass 1 mycket hårda vindbyar Klass: 1 Sent torsdag eftermiddag och torsdag kväll sydvästlig eller västlig vind med risk för mycket hårda vindbyar omkring 21 m/s. De kraftigaste vindbyarna väntas under torsdag kväll. Kring midnatt avtagande. Källa: SMHI

2016-09-22 03:33:25 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för brand i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-09-21 07:09:36 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-09-20 04:32:52 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI

2016-09-19 08:57:49 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Lokalt är risken stor för bränder i skog och mark. Källa: SMHI

2016-09-18 14:58:32 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Lokalt är risken stor för bränder i skog och mark. Källa: SMHI

2016-07-29 03:14:34 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Källa: SMHI