Vädervarningar Västra Götalands län, sydväst Vänern

2018-05-21 04:56:03 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Risken för bränder i skog och mark är stor. I ytlig och öppen vegetation (kalhyggen) lokalt mycket stor. Källa: SMHI

2018-05-17 10:46:17 +0200

Risk Skogsbrand Klass: 0 Skogsbrandsfaran är lokalt stor. Källa: SMHI

2018-05-06 03:33:48 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsfaran är under söndag eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2018-05-02 05:10:52 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gräsbrandsrisken är lokalt stor i eftermiddag över de norra delarna. Källa: SMHI

2018-04-28 04:48:06 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är risken för gräsbränder lokalt stor i norra delen Källa: SMHI

2018-04-24 16:03:02 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är risken för gräsbränder stor, främst väster om Vänern. Källa: SMHI

2018-04-18 12:04:07 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Torsdag eftermiddag är gräsbrandsrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-16 03:51:21 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbränder är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-04-13 05:03:42 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Risken för gräsbrand är i eftermiddag stor. Källa: SMHI

2018-04-12 05:01:01 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-11 04:18:44 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Onsdag eftermiddag är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-10 04:52:52 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagen är gräsbrandrisken stor. Källa: SMHI

2018-04-03 03:59:24 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gränsbrandsfaran är i eftermiddag lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-04-02 06:15:45 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 Gränsbrandsfaran är i eftermiddag lokalt stor. Källa: SMHI

2018-03-31 04:55:24 +0200

Risk Gräsbrand Klass: 0 I eftermiddag är risken för gräsbränder lokalt stor i snöfria områden. Källa: SMHI

2018-02-27 09:36:56 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Stråk med snöbyar sydväst om Vänern som kan bli kraftiga och ge stora snömängder. Risk för drivbildning. Källa: SMHI

2018-02-24 04:47:04 +0100

Risk Gräsbrand Klass: 0 Under eftermiddagen risk för gräsbränder. Källa: SMHI

2018-02-15 10:11:16 +0100

Varning klass 1 plötslig ishalka Klass: 1 Torsdag förmiddag risk för underkylt regn eller regn på kalla vägytor. Källa: SMHI

2018-02-11 16:12:32 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Måndag eftermiddag och kväll, väster om Vänern, snö eller blötsnö som på kort tid kan ge ca 5 cm. Källa: SMHI

2018-01-27 06:08:37 +0100

Varning klass 1 snöfall Klass: 1 Lördag kväll och natt till söndag snö eller blötsnö som kan ge ca 5 cm. Källa: SMHI